Těšíme se na vás. Staňte se našimi hosty...

Prázdninový dům Majdalenka

 Zdeněk Čambal

 +420720383874

chalupamajdalenka@email.cz

 

"Bude pro nás potěšením přivítat Vás na Majdalence, v prázdninovém domě, který byl postaven tak, aby spojoval promyšlenou, ale jednoduchou architekturu lidového stavitelství na českých a moravských vesnicích s moderním a funkčním vybavením.

Dům svým vzhledem neruší okolní zachovalou přírodní krajinu a nechává vyniknout její kráse. Bydlení v blízkosti přírody je zavazující a to bylo důvodem pro použití přírodních recyklovatelných nebo recyklovaných materiálů s ekologicky odbouratelnými nátěry.

Umístění v malé vesnici podporuje náš záměr: návrat k šetrné turistice zaměřené na zodpovědné pobyty v přírodě nepoškozující životní prostředí a ráz krajiny. Je protikladem masového turismu a rekreace, které výrazně mění atmosféru okolí. Vyzývá k nákupu potravin u místních obchodníků a nikoli v obřích supermarketech. K šetrné turistice neodmyslitelně patří i nakládání s odpadem a jeho třídění.

Pokud chcete být součástí tohoto projektu a podpořit šetrnou turistiku a promyšlené soužití s okolím a přírodní krajinou, máme radost... Napište nám."